Ganbu sharin hpung 2024年度德宏州干部教育主题培训班开班
2024 ning Sakhkung mungdo ganbu sharin shakyang madung shaman hpung jong hpo masat lamang mungdo pati jong ko hpo galo dat sai.

2024ning shata 6 nhtoi 17 ya jahpot, Sakhkung mungdo nambat 31 ramma ganbu hpung, nambat 22 nlo amyu ganbu hpung, nambat 18 shayi numma ganbu sharin shaman hpung go Sakhkung mungdo pati jong ko hpo hpang sat sai. Mungdo rapdo pati jong ningtau jongup Yang Hung hpung hpo hpang masat ju jum nna, mungdo rapdo mungdo mazum dap dapup Kau Mui ginron ga shaga ai hte laksan sharin matsun lam galo nga ai.

Kau Mui lajin dat ai, dinghkung mu madu Si Gyin Hpyin ramma ganbu ni hpe madu myit tsu hku lam manga galo du nga ai madung hpyishon lam hkan shatup, pati a tara hkan sa rai, tsomhtap ai ginra hpe grau tsomtap hkra go-made sa wa na matu ram prat n-gun atsam dat shapro ra ai nga ai.

Sagon chye lu ai, ndai lang na shaman hpung jongma ni go ginwang myu shagu, mungdo tsang rungdap ko nna lata shalun dat re hta n-ga mungdo rapdo salang ni jep shagrin re hpang, shata 6 nhtoi 11 ya shani ko nna mungdo rapdo pati jong ko munglun sharin achyin ai hte tatut shalik shaman ai ladat hku shata masum sharin shaman na hku re, dai ko, shata lahkong go munglun sharin achyin ai hte gaga ginra hkan du sharin la hkom, shata mi go gahtong nhton hkan du nna tatut shalik shaman la na hku re.

Ganbu sharin shakyang ai go ganbu hpung go-maden na ahkyak madung re, pati a mung masa uphkang tsam n-gun hte ningshong sho tsam marai shakang shaja ai ahkyak ladat re, ramma ganbu ni a ponghpon tsam marai sharot shatso dat, dinghpring, jetsan, mu lit gun hpai lu ai, hpaji madang tso ai ganbu hpung go-maden la nna, pati hte mungdan magam majan jat ra gadon lam ko shatup jat, chyungfa amyu sha ni nga ngui nga pyo lu na matu grengja ama hkam lam htuk ya nga ai.

Sharin hpung masha ni myit madun ai, ndai lang na sharin shaman hpung ko shang lom la nna, tinang a munglun hpaji madang, tara hpaji madang hte magam gun hpai tsam n-gun jat shagreng la rai, tatut magam bungli ko ningshong sho marai wa lu sak shapro na myit mada ai nga ai.

Mungdo mazum dap ningtau dapup, mungdo rapdo mungdo tsang rungdap gonhkang rapdo ningtau mu madu Fung Tsu Yi hpung hpo masat hpong hta sa du lom nga ai. Pati jong na sara hte sharin hpung jongma 100 jan ni hpung hpo masat hpong ko sa lom nga ai.

Sok ka:Nhkum Ja Ra   Gale: Nhkum Hkon BoK


2024年度德宏州干部教育主题培训班开班典礼在州委党校举行
2024617日上午,德宏州第31 期中青年干部、第22期少数民族干部、第18期妇女干部培训班在德宏州委党校举行了开班典礼。州委党校分管日常工作副校长杨洪主持开班典礼,州委常委、州委组织部部长高梅作开班动员和专题辅导。

据悉,调训学员为各县(市)、州直有关单位推荐并报请州委领导审定,从611日开始将在州委党校采取理论培训+实践锻炼的方式开展为期三个月的封闭式培训,其中:2个月为理论教学和异地教学,1个月到乡村振兴和强边固防一线实践锻炼。

干部教育培训是干部队伍建设的先导性、基础性、战略性工程,是加强党的执政能力建设和先进性建设的重要途径。干部教育培训主要是为了提升干部队伍的整体素质和能力,打造一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍,以满足党和国家事业发展的需要,为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强保障。

学员们表示,希望能够通过这次的系统学习和实践,不断提升自己的理论素养、政策水平和业务能力,回到自己的岗位推动各项事业发展。

州委组织部副部长、州委州直机关工委常务副书记冯祖懿参加了开班典礼。党校负责这次主题班培训的老师和培训学员共100人参加了此次开班典礼


德宏州融媒体中心记者:岳扎丫


laika hti shachyen madun 推荐阅读
Dat shingwang shi laika 数字报