ye Py: CU; my: le ny ni, m n. l m

  ye Py: CU; my: le ny sL: Ci nA> CU mu kD le m le: m: Fi] Fo. R go dE: nA' kw nyi: ku> te> bA m xU CU; dU: je my: le m kw be] ni, m xU: cE, kw a KL< F> le du jo lo bA}

  nA> Fi vi. kw m sD< ni, jo su m< P le ve: nyi do. l m ny] ye Py: CU; my: le TA ny Fo. R ni, m sU: cE, kw F> le si n. xU n. je jo l ku< lo} tA> Vo: Fo. R Ti ro le Ti nyi kw ye Py: 20 TD, CU; kD TA] ni, m n. li: l m> le: m: Fi] my> py> du 2 f< bE 3 f< Ci my: l ku< se: lo}

  fai, ny ye Py: CU; my: le TA ny go dE: kw nyi: ku> te> a my, CU; dU: je k< nA] l Fo. go dE: kw m ni, m sU: cE,] ni, m sU: c> kw m sU: F> le si sU: ju: kw m sU: mo> l] t> ku, FuI mo> l] sU: co> m: b. l si] yi< xU: yi je n. n. l ku< lo} TE m pL< du ye Py: ni< ni' be CU;] V. ny Ti hw, be n: kD b. l ny a KL< ji. lo}

To: L: U lo< nyi lA 推荐阅读
su, fL, pao, U lo< nyi lA 数字报