Fo. mo: tA

Fo. mo: tA< jU: k m< gL: m

11.jpg

bA pL do: TE TI: fi< TA: tD:-ho: pe ce: kw li cU tui, To:-pi:-kw pe ce:Pai, Cu: so; kw m mA; bu ny] Fo. mo: vy; nyi tA< CE, si< a mL w lo: kwbe Fo. mo: tA< kL< z: l, m tA< a li r mo ji. le n, m jU: k sD< ni, bA pL m<gL: w lo}TE m nA' kw mA; bu ny yi< pE, ro: co. lo"kw kL< z: tA, je. nyi mkw tA nyi si<] Fo mo: zu. tA< my: nyi kL< z: l, m ny a my xU: jo.] a libe kL< l] a li be r mo n, m yi< xU: yi< je: bA pL m< gL: w lo} w lo: kw bekL< z: l, m tA< r mo sD< ni, TO: L: pL gL:] m: sD< m xU: n nyi l, m tA< yi< zL<bA Po, m< gL:] xLu ci kw kL< z: l, m tA< k: FU: du Qe Pi Piq (app) xy, kDgL: be ye si<] Fo. mo: bu tA< a< TA: V"mi hw< CI: CI:"le: ye] ci< Cy: Pu. xUm: kL< z: tA, je. n, m bE. L: kw be m: sD< su le bA"m tA< a: to T: jU. lefi] mu: kw kw be p p m: Ce. l be zi. zi. mU. mU. bA m< gL: w lo} fai,ny a< xU: m: sD< m xU: to, zo: l, ny Pai, Cu: so; kw m mA; tA< te, hw, dL:n nyi be bA gL: w se: lo} a: KL< k< nA< ny Fo. mo: bu tA< {me: J: te:[ sD<ni, TO: L: be Fo. mo: vy; nyi lA; xu a my pL gL: kD se: lo}TE TI: hw, jU: k sD< ni, bA pL zi; du ye m kw pL gL: kD m sD< ni, TO:L: 200 Py< m: Fi.] m: sD< m XU: n nyi l, su tA< bA Po, m< gL: kD m 30 ro m:Fi. V lo}( xy, myE: mA su yi;-ho:-Ju, )

To: L: U lo< nyi lA 推荐阅读
su, fL, pao, U lo< nyi lA 数字报